Защита на лични данни
 
 
Информация за напредък по проект

Доклад
12.12.2011
Доклад за резултати от въпросници за оценка на услугата „Поддържане на уличната мрежа” в Община Кнежа – Октомври 2011г.

Доклад
12.12.2011
Доклад за резултати от въпросници за оценка на услугата „Поддържане на уличната мрежа” в Община Кнежа – Юни 2011г.

Граждански мониторинг
12.12.2011
Граждански мониторинг на общинска услуга “Домашен социален патронаж” Кнежа юни – август 2011 г.

Меморандум
12.12.2011
Меморандум за сътрудничество приет от Фондацията за реформа в местното самоуправление и Община Кнежа, във връзка с реализацията на проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси“, финансиран от Фондация „Америка за България“

Резюме
12.12.2011
Резюме по проект „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси“, финансиран от Фондация „Америка за България“, септември 2010 – февруари 2012

Проект
12.12.2011
Проект: „Граждански мониторинг за ефективно управление на публичните ресурси”

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?