Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Проектонаредби

20.06.2017
Предложение за изменение на Наредба №9

26.05.2017
Предложение за приемане на наредба

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Кнежа

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Кнежа


03.05.2017
Предложение за приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Кнежа

Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община КнежаПредложение за приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Кнежа


03.11.2016
Предложение за приемане на наредба

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Кнежа


03.11.2016
Предложение за изменение на наредба

Предложение за изменение и допълнение на Наредба №23


03.11.2016
Предложение за приемане на наредба

Предложение за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Кнежа и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас B


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не