Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Проектонаредби

03.11.2016
Предложение за приемане на наредба

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Кнежа


03.11.2016
Предложение за изменение на наредба

Предложение за изменение и допълнение на Наредба №23


03.11.2016
Предложение за приемане на наредба

Предложение за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Кнежа и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас B


03.11.2016
Предложение за приемане на наредба

Предложение за приемане на Наредба за опазване на селскостопанското имущество в Община Кнежа


18.07.2016
Предложение за изменение на наредба

Предложение за допълнение на Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Кнежа


01.03.2016
Предложение за изменение на наредба

Проект за изменение на наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги тук!      


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не