Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Правилници

19.07.2016
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа

Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа за периода 2015-2019 в сила от 30.06.2016г.


19.07.2016
Устройствен правилник

Устройствен правилник на общинска администрация Кнежа в сила от 19.07.2016г. тук!


17.06.2016
Правила за реда и организацията на работа на комисия за закрила на детето

Правила за реда и организацията на работа на комисията за закрила на детето


16.05.2016
Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа

Правилник за организацията на Общинския съвет - Кнежа в сила от 28.04.2016г.


16.05.2016
Правилник за комисията по етика и конфликт на интереси

Вътрешни правила за работата на Постоянно действащата комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет-Кнежа


10.02.2016
Етичен кодекс

Етичен кодекс на общинския съветник тук!


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не