Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Молби и заявления

14.11.2011
Удостоверение

Удостоверение за идентичност на имената


14.11.2011
Решение

Решение за прекратяване на поръчка с предмет: "Доставка на хлебни изделия и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за нуждите на домашен социален патронаж - гр. Кнежа"


07.11.2011
Решение

Разяснения по документация


07.11.2011
Решение

Решение №571/07.11.2011г. за удължаване на срок


31.10.2011
Покана

Покана за избор на изпълнител на поръчка с предмет: "Доставка на хлебни изделия и хранителни продукти, необходими за приготвяне на храна за нуждите на домашен социален патронаж - гр. Кнежа"


09.09.2011
Декларация

Декларация за вписване в избирателния списък по адрес на пребиваване


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не