Протоколи ОбС

Протокол №42
03.08.2017


Протокол №40
09.06.2017
Протокол №40 от редовното заседание на Общински съвет-Кнежа проведено на 31.05.2017г.

Протокол №39
04.05.2017
Протокол №39 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 28.04.2017 г.

Протокол №38
12.04.2017
Протокол №38 от извънредно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 11.04.2017 г.

Протокол №37
06.04.2017
Протокол №37 от редовно заседание на Общински съвет - Кнежа проведено на 31.03.2017 г. 

Нови възможности за грижа