Защита на лични данни
 
 
Обявления

Обявление на Общинска служба по Земеделие - Кнежа
02.10.2018
Разпределение на масивите за стопанската 2018-2019г.

Кнежа

Бреница

Еница

Лазарово


Превантивни мерки за опазване на свинете
31.08.2018



Заповед за определяне на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД "Земеделие"- Плевен
09.08.2018

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?