Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Обявления

04.04.2017
Конкурс за длъжността Главен специалист "Канцелария" в кметство с. Лазарово

13.03.2017
Уведомление за инвестиционно предложение на Петя Величкова Андреева и Величко Пенов Андреев за "Магазин за промишлени-нехранителни стоки с площ 80.00 кв. м. на адрес ул. Димитър Бутански №46"

13.03.2017
Уведомление за инвестиционно предложение на Цветан Величков Андреев за "Изграждане на "Навес от дървена конструкция" в имот на адрес ул. Димитър Бутански №74"

28.02.2017
Списък на имотите за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти със пасищни селскостопански животни

24.02.2017
Изработка на ПУП-Парцелен план за обект "Междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа"

Община Кнежа обявява разрешаване на изработка на ПУП-Парцелен план за обект "Изграждане на междуселищна оптична кабелна разпределителна мрежа за пренос на данни с цел подобряване на качеството на получаваните сигнали за кабелна телевизия и интернет.

Заповед № ТУ-09-01 от 21.02.2017г.

Обявление


14.02.2017
Обява за Обществеността: инвестиционно предложение на "Кооперация Зора - Кнежа"

Обява за Обществеността - инвестиционно предложение на "Кооперация Зора - Кнежа" за изграждане на 'База за съхранение на зърно и зърносушилня'


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не