Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Новини и Актуална Информация

Реализация на проект: „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”
16.07.2019
                     От началото на месец юли 2019 г. за трета поредна година стартира услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“, т. нар. „Летни групи“.Това е една от дейностите, изпълнявани по Проект „Осигуряване на интегрирани социални услуги за деца и родители в Община Кнежа”, финансиран със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“.            Услугата „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ цели чрез създаване на летни групи/училища да се доразвият и да се съхранят придобитите умения в предучилищното образование. В лятното училище...

Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджет 2018 г.
11.07.2019


Рок Фест Кнежа 2019
02.07.2019

  Скъпи приятели,

 

   Радвам се да Ви уведомя, че ежегодният РОК ФЕСТ КНЕЖА ще се проведе на 19-ти, 20-ти и 21-ви юли 2019 г. В това издание отново заложихме на качествена и стойностна рок музика с любимите ви групи. Д2, ПОДУЕНЕ БЛУС БЕНД, КОНТРОЛ, СТЕНЛИ & ФЪНКИ, СЛАВИН СЛАВЧЕВ, ЕРИДАН, ТОМА ЗДРАВКОВ И МИЛЕНА ще забиват за нас на най-мащабното събитие в Община Кнежа.

Освен зрелищната атмосфера и едни от най-добрите рок групи в България, РОК ФЕСТ КНЕЖА 2019 ще Ви предложи вълнуващи игри и много награди.

Специално за мотористите и любителите на къмпинга ще бъдат обособени зони за паркиране и място за платките.

ВХОДЪТ Е СВОБОДЕН за всички фенове и гости!

За повече информация относно организацията, следете събитието във фейсбук „РОК ФЕСТ КНЕЖА 2019”.

 

Нека заедно преживеем магията на рок музиката на това разтърсващо музикално събитие!Проект: Патронажна грижа
27.06.2019

О Б Я В А
За събиране на заявления от кандидат-потребители за ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги /Патронажна грижа/

 

            В изпълнение на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Кнежа“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОP001-2.040-0081 – С01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Община Кнежа обявява прием на заявления и процедура за първоначален подбор на кандидат-потребители за ползване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда /патронажна грижа/, включващи:

 1. Здравни грижи, които ще се предоставят от специалисти по здравни грижи (медицинска сестра и рехабилитатор);
 2. Социални дейности, които ще се предоставят от специалисти по социални дейности (домашни помощници);
 3. Психологическа подкрепа и консултиране, предоставяни от специалист психолог.

 

Патронажната грижа включва пакет от здравни и  социални дейности в подкрепа на лица с увреждания и възрастни хора, които живеят в домашна среда. Услугата предвижда разнообразни социални, медицински, административни, битови дейности, както и дейности, насочени към подобряване на качеството на живот на потребителите, в зависимост от конкретното състояние и ограничения на индивида. Услугите се предоставят почасово или по заявка/ситуация на риск на 50 потребители, които са информирани и съгласни да участват в оценка на потребностите им и в планиране на подкрепата.

 

Кандидат-потребители, които могат да ползват мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда /патронажна грижа/:

 • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
 • Хора с увреждания и техните семейства;

 

Всяко лице от целевата група може да получава патронажни грижи до 2 часа на ден.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление по образец – предоставя се в стая № 110 на първия етаж в сградата на общината или в деловодството на общината;
 2. Документ за самоличност (копие);
 3. Документ за самоличност на законния представител – настойник или попечител (копие);
 4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие) – ако е приложимо;
 5. Медицински протокол на ЛКК (копие) – ако е приложимо;
 6. Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие) – ако е приложимо;
 7. Удостоверение за настойничество или попечителство (копие) – ако е приложимо;
 8. Други документи.

 

Документи ще се приемат в периода от 01.07.2019 г. /понеделник/ до 12.07.2019 г. /петък/ включително, в деловодството на община Кнежа, с работно време от 08:30 – 17:30 часа всеки делничен ден. След приключване на приема, комисия назначена със заповед на кмета на община Кнежа ще изготви индивидуална социална оценка на потребностите чрез посещение в дома на всеки кандидат-потребител подал документи и списък с класираните потребители.


Приложение №1 - заявление за ползване на здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Кнежа по Договор № BG05M9OP001-2.040-0081

Приложение №2 - Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни

 

За информация:

Галя Шугльова, ръководител проект – 09132 7198

Петя Благьова, координатор – 09132 7683

 

 


Избори
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?