Сертификати ISO
Община Кнежа е сертифицирана по ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004


Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа