Справка за МДТ
Можете да проверите своите задължения, плащания и декларирано имущество от тук.

*Идентификационен номер може да получите на място в общината или във вашето годишно съобщение.
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа