Защита на лични данни
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ
ОБЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ: „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”, „Допълнителна педагогическа  подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, „Предоставяне на психол. подкрепа и консулт. на бъдещи и настоящи родители за форм. и разв. на род. умения", "Сем. консулт. и подкрепа" и "Индив. и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина"
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?