Защита на лични данни
 
 
Общинска Администрация

Дирекция "Обща Администрация"
 

Директор на дирекция "Обща администрация - МДТ"
Петя Маринска
e-mail: obstina_kneja@abv.bg;
тел: 7178 стая: 207

 

Главен експерт "Бюджет"
Милена Орешенска
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7839, стая: 203

Главен счетоводител
Петя Петрова-Трънска
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7878, стая: 203иГлавен експерт "ЧР и бюджет"
Илийка Танчева
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7455, стая:202

 

 

Главен експерт

"Информационно обслужване и деловодство"
Стилиян Лилаков
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7425, стая: 101

Главен специалист "Гражданско състояние и ЕСГРАОН"
Наташа Стефанова
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7425; 09109 3576, стая: 101

 

Главен специалист

"Гражданско състояние и Локална база данни"
Стефка Мишовска
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7425, стая: 104

Главен специалист "Гражданско състояние и ЕСГРАОН"
Ана-Мария Стайкова
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7425; 09109 3576, стая: 101

 

Главен специалист

"Данъчен инспектор местни приходи"
Галя Драшанска
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 09109 3558, стая: 101
   

 

Главен специалист

"Счетоводител"
Малинка Чиренска
e-mail: Не е въведен
тел: 6414, стая: 205

 

Счетоводител - инспектор местни приходи
Павлина Беремска
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 6414, стая: 205


Счетоводител
Даниела Драшанска
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 6414, стая: 205

 

Старши счетоводител
Цветелина Новакова
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 6414, стая: 205

 

Главен специалист

"Касиер - събирач"
Татяна Маринска
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7965, стая: 105

 

Главен специалист

"Касиер - събирач"
Росица Койнарска
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7965 стая: 105
 /assets/Snimki personal - novi/Joana Bozhilova2.jpg Главен експерт "Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности"
Йоана Божилова
e-mail: obstina_kneja@abv.bg
тел: 7198, стая: 304
 
 

   

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?