Общинска Администрация

Кметство Лазарово
 

Кмет на кметство Лазарово
Цветан Дашов Иванов
e-mail: kmetstvo_lazarovo@abv.bg
тел: 091422366, стая: не е въведена

 

Главен специалист

"Канцелария"
 Цветелина Гергушка
 e-mail: kmetstvo_lazarovo@abv.bg
 тел: 091422230, стая: не е въведена


Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа