Защита на лични данни
 
 
Общинска Администрация

Кметство Бреница
 

Кмет на кметство Бреница
д-р Пламен Лъжовски
e-mail: plamen_doctora@abv.bg
тел: 091452310, стая: не е въведена

 

Главен специалист

"Канцелария"
Наталия Буковска
e-mail: natalia_bukovska@abv.bg
тел: 091452380, стая: не е въведен

 

Главен Специалист

"Сътрудник"
Теодора Цициришка
e-mail: не е въведен
тел: 091452380, стая: не е въведена


Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?