Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Достъп до обществена информация
Връзки към порталите по проект " По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен Централен и Североизточен район за планиране."
eimoti.egov.bg
eopleven.egov.bg
eodobrich.egov.bg
eogabrovo.egov.bg
eovidin.egov.bg
eolovech.egov.bg
eoruse.egov.bg

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат в Общинския център за услуги и информация на гражданите,  на първия етаж в сградата на общинска администрация Кнежа – ул. „Марин Боев“ 69, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа.

Тел. 09132 74-25
                               Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Община Кнежа за сферата на дейност на Община Кнежа             20.05.2015г. Съобщение за провеждане на консултации с обществеността и дреги заинтересовани лица по чл.19 и 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. тук!


             20.05.2015г. Задание за обхват и съдържание на доклад за екологична оценка на Общ Устройствен План на Община Кнежа тук!

 20.05.2015г. Общ Устройствен План на Община Кнежа тук!

 

Правила за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Заповед № ЗМФ-1472 - Нормативи за разходи при предоставяне на обществена информация

Отчет за 2013г.

Отчет за 2014г.

 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не