Декларации по ЗПУКИ
Декларации на кметовете по чл. 12, т.1, във връзка с чл.5 от ЗПУКИ тук!

Декларация на Иван Дановски по чл. 12, т.4, от ЗПУКИ

Декларации на кметовете по чл. 12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ тук!

Декларации на общинските съветници по чл. 12, т.1, във връзка с чл.5 от ЗПУКИ тук!

Декларации на общинските съветници по чл. 12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ тук!

Декларация на Добромир Грамов по чл. 12, т.1, във връзка с чл.5 от ЗПУКИ тук!

Декларация на Добромир Грамов по чл. 12, т.2, във връзка с чл.14 от ЗПУКИ тук!

Цветомир Миловски

Андрей Кучев

Цеца Хлебарска

Даниела Дойчинова

Евгения Бодилкова


Галя Шугльова

Илийка Танчева

Катя Ненкова

Малина Чиренска

Милена Орешенска


Моника Иванчовска

Наталия Христова

Наташа Стефанова

Павлина Беремска

Петя Маринска

Петя Писъшка

Стилиан Фазлийски


Светлана Хинкина

Стилиан Лилаков

Стефка Мишовска

Венета Христова


Юлии Аладжов

Виталий Мочалский


Стефан Гърньовски

Петя Петрова-Трънска

Йоана Божилова

Алабена Стоянова


Светлана Битунска


Цветелина Новакова

Пламенка Ризова

Даниела Драшанска

Даниела Дойчинова

Даниела Дойчинова


Росица Такова

Валя Беновска

Станислава Нехризова


Иван Иванов

Галя Късовска

Галя Драшанска

Декларация на Станислава Нехризова по чл.12 т.2 във връзка със чл.14 от ЗПУКИ

Декларация на Станислава Нехризова по чл.12 т.1 във връзка със чл.5 от ЗПУКИ

Светослава Узунова

Сашо Ангеловски

Цветелина Петрова

Росица Койнарска

Паола Панова
 
 
Татяна Маринска

Ана Съркьова

Циклама Димитрова

Светлана Хинкина

Александра Нинова

Декларация на Катя Герговска по чл.12 т.4 от ЗПУКИ

Декларация на Малина Цолова по чл.12 т.4 от ЗПУКИ - 30.11.2016г.

Декларация на Малина Цолова по чл.12 т.4 от ЗПУКИ - 23.12.2016г.

Декларация на Йоана Божилова по чл.12 т.3 от ЗПУКИ


Декларация на Галя Късовска по чл.12 т.3 от ЗПУКИ

Декларация на Иван Иванов по чл.12 т.3 от ЗПУКИ

Декларация на Цветомир Миловски по чл.12 т.3 от ЗПУКИ

Декларация на Паола Панова по чл.12 т.3 от ЗПУКИ

Декларация на Венелин Беновски по чл.12 т.3 от ЗПУКИ

Декларация на Светослава Узунова по чл.12 т.3 от ЗПУКИ

Декларация на Дилян Беновски по чл.12 т.3 от ЗПУКИ

Декларация на Дилян Беновски по чл.12 т.4 от ЗПУКИ

Декларация на Добромир Грамов по чл.12 т.4 от ЗПУКИ

Декларация на Добромир Грамов по чл.12 т.4 от ЗПУКИ

Декларация на Замфир Демиров по чл.12 т.4 от ЗПУКИ

Декларация на Замфир Демиров по чл.12 т.4 от ЗПУКИ

Декларация на Цветомир Миловски по чл.12 т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Декларация на Светлана Хинкина по чл.12 т.1 във връзка с чл.5 от ЗПУК

Декларация на Цветомир Миловски по чл.12 т.3

Декларация на Илийчо Лачовски по чл.12 т.3

Декларация на Зорница Беленска по чл.12 т.2 във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ 

Декларация на Валентина Караджова по чл. 12 т. 1 от ЗПУКИ 

Декларация на Валентина Караджова по чл. 12 т. 2 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 1, във връзка с чл.5 от Закона за предотвратяване и установаване на конфликт на интереси ( заб. - 48 декларации - файлът е голям)

Декларация на Елена Грамова по чл. 12, т. 1, във връзка с чл.5 от ЗПУКИ

Декларация на Цветелина Калчева по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ

Декларация на Милена Орешенска по чл. 12, т. 3 от ЗПУКИ

Декларация на Яница Бачийска по чл. 12, т. 2, във връзка с чл. 14 от ЗПУКИ

Нови възможности за грижа