Решения на ОИК Кнежа
Дата
Час

Решение

18:20
 Решение №192
09.02.2015г.
18:00
 Решение №191


 Решение №190


 Решение №189


 Решение №188
09.11.2015г.

 Решение №18705.09.2015г.
13:10
 Решение №5
05.09.2015г.
12:53
 Решение №4
05.09.2015г.
12:50
 Решение №3
05.09.2015г.
12:00
 Решение №2
05.09.2015г.
11:00
 Решение №1
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа