Проект: „Ремонт и подобряване на културен център – Народно читалище „Борба 1896” гр.Кнежа”
Нови възможности за грижа