Протоколи от заседания
Дата
Час

Решение

23.03.2016г. 17:00 Протокол №43 и
Решение на ОИК №193
09.02.2016г. 19:10  Протокол №42
09.02.2016г.    Проект за дневен ред
     
05.09.2015г.
13:56
 Протокол №1
     
     
     
     
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа