Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 

Бюджети и отчети на училища и детски градини за 2017г.

Заповеди

Дейност 311 "Детски градини" - Заповед 64/10.02.2017 г.

Бюджети за 2017 г. по учебни и учебно - възпитателни заведения - Заповед 66/13.02.2017 г.

Дейност 322 "Общообразователни училища" - Заповед 72/15.02.2017 г.

Разпределение на средства за дейност 311 "Детски градини"

Дейност 322 "Общообразователни училища"

Бюджети за 2017 г. по учебни заведения (ОУ,СУ,НУ) - Заповед 73/15.02.2017 г.

Бюджет за 2017 г. функция "Образование" - професионални училища и професионални паралелки към СОУ - Заповед 74/15.02.2017 г.
Отчети

Детска ясла №1


Годишен план-бюджет за 2017г.

Отчет за месец Януари 2017г.

Отчет за месец Февруари 2017г.


Детски Градини

ДГ „Мечо Пух”
Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - www.tsdgknezha.wordpress.com

ДГ „Лиляна Димитрова” Еница

Годишен план-бюджет за 2017г.

Отчет за месец Януари 2017г.

Отчет за месец Февруари 2017г.


ДГ „Детска Планета” Бреница

Годишен план-бюджет за 2017г.

Отчет за месец Януари 2017г.

Отчет за първо тримесечие 2017г.


ДГ „Огнян Михайлов”

Годишен план-бюджет за 2017г.

Отчет за месец Януари 2017г.

Отчет за месец Февруари 2017г.

Отчет за първо тримесечие 2017г.


ДГ „Звездица”

Разпределение на бюджет 2017г. по тримесечия на ДГ "Звездица"

Сборен отчет за касовото изпълнение на Бюджет 2017г. към 31.01.2017г. на ДГ "Звездица"

Отчет за месец Февруари 2017г.


Начално училище - НУ„Кнежица”Основни училища

ОУ„Отец Паисий”

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.daskalo.com/oupaisii

ОУ„Васил Левски” Кнежа

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.ou-kneja.info

ОУ„Христо Ботев” Бреница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.ou-brenitsa.blogspot.bg

ОУ„Васил Левски” Еница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.vlevski-enitsa.com
Средно общообразователно училище - СУ„Неофит Рилски”;

Учебното заведение има интернет страница където също се публикува инфромацията - www.soukneja.org

СУ "Неофит Рилски" - разпределение на средства за стипендии


ПГЗ "Стефан Цанов"


Учебното заведение има интернет страница където също се публикува инфромацията - www.pgzemedelie.weebly.com

Дейност 326 - ПГЗ "Стефан Цанов" 

ПГЗ "Стефан Цанов" - разпределение на средства за стипендии
 

Дейност 332 - ПГЗ "Стефан Цанов" - Общежития
 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не