Защита на лични данни
Виртуална Разходка
Мобилно приложение на Община Кнежа
Списък на лицата неподали декларации в срок
           
  Списък на лицата по § 2 от ЗПКОНПИ не подали декларация в срок до 08 юли 2018 г.  
           
№ по
 ред
Име и Фамилия Длъжност Декларация по чл.35,ал.1,
т.1 във връзка с §2
Декларация по чл.35,ал.1,
т.2 във връзка с §2 (встъпителна)
Декларация по чл.35,ал.1,
т.2 във връзка с §2 (ежегодна)
           
           
Портал за отворени данни на Република България
Единен портал за достъп до електронни административни услуги
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?