Защита на лични данни

Виртуална Разходка

Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020 г. за 2019 г.