Актуална информация
Открихме Дневен център за възрастни хора
19.09.2015

 

На 27 август, четвъртък, кмета на община Кнежа Симеон Шарабански и директорът на Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие” гр. Плевен срязаха лентата дневния център.  С проект по Мярка 321 на ПРСР ремонтирахме полуразрушената сграда на старата гимназия „Кнежица”. Проектът е на стойност над 2 млн. лв. и превърна старата сграда в нов, съвременен център, който ще играе ролята на социално средище за всички възрастни хора в общината.

В програмата за откриването участие взеха певческата група към Клуб на инвалида гр. Кнежа, Мария Бурдиняшка с изпълнението на „Молитва на пенсионера” и Цветана Джанабетска със стихотворението „Наш фестивал”. След официалната част, всички присъстващи имаха възможността да газгледат сградата, кабинетите и всички нови придобивки. Изградени са кухня, столова, лекарски и зъболекарски кабинети, стаи за почивка, библиотека, барче. Така всички желаещи стари хора ще могат да изкарват ползотворно времето си в дневния център.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа