Трудова заетост и Безработица

Списък на обявените Свободни работни места към 03.08.2017г.
03.08.2017

Списък на обявените Свободни работни места към 05.07.2017г.
18.07.2017
Списък на обявените Свободни работни места към 05.07.2017г.

Списък на обявените Свободни работни места към 12.06.2017г.
12.06.2017
Списък на обявените Свободни работни места към 12.06.2017г.

Списък на обявените Свободни работни места към 09.05.2017г.
10.05.2017
Списък на обявените Свободни работни места към 09.05.2017г.

Списък на обявените Свободни работни места към 06.02.2017г.
06.02.2017
Списък на обявените Свободни работни места към 06.02.2017г.

Списък на обявените Свободни работни места към 04.01.2017г.
04.01.2017
Списък на обявените Свободни работни места към 04.01.2017г.

Нови възможности за грижа