Трудова заетост и Безработица

Списък на обявените СРМ към 04.09.2017 г.
05.09.2017

Списък на обявените Свободни работни места към 03.08.2017г.
03.08.2017

Списък на обявените Свободни работни места към 05.07.2017г.
18.07.2017
Списък на обявените Свободни работни места към 05.07.2017г.

Списък на обявените Свободни работни места към 12.06.2017г.
12.06.2017
Списък на обявените Свободни работни места към 12.06.2017г.

Списък на обявените Свободни работни места към 09.05.2017г.
10.05.2017
Списък на обявените Свободни работни места към 09.05.2017г.

Списък на обявените Свободни работни места към 06.02.2017г.
06.02.2017
Списък на обявените Свободни работни места към 06.02.2017г.

Нови възможности за грижа