Защита на лични данни
Планове и стратегии

Годишен план за ползване на дървесина на Община Кнежа за 2019г.
05.03.2019


Годишен план за дейността на звено вътрешен одит
16.04.2018

Годишен доклад за 2017г. за наблдение и изпълнение на Общински лан за развитие на Община Кнежа (2014-2020г.)
02.04.2018Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?