Планове и стратегии

МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.
21.04.2017
Решение на Общински съвет №386МЕЖДИННА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 г.

Статут на звеното за вътрешен одти на община Кнежа
24.03.2017
Статут на звеното за вътрешен одти на община Кнежа

Стратегически план на дейността по вътрешен одит за периода 2017-2019г.
17.03.2017

Годишен доклад за 2016г. за наблюдение на изпълнението на "Общински план за развитие на Община Кнежа 2014-2020г.
16.03.2017

Програма за опазване на околната среда
22.06.2015
Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020 на Община Кнежа тук!     Програма за управление на отпадъците на територията на Община Кнежа 2015-2020г.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа