Защита на лични данни
 
 
Профил на купувача

Публично състезание с предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, с уникален № 00672-2018-0009
17.07.2018
08.06.2018 г. Публично състезание с предмет: ДОСТАВКА НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ДО ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КНЕЖА И ВКЛЮЧВАНЕ В СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА СРОК ОТ 24 МЕСЕЦА, с уникален № 00672-2018-0009

17.07.2018 г.

Решение №387 от 16.07.2018г.

Протокол №1 от 03.07.2018г.

Протокол №2 от 05.07.2018г.

Протокол №3 от 16.07.2018г.


08.06.2018 г.

Решение 309 от 08.06.2018г.

Обявление 0400-138 от 08.06.2018г.

Документация

Образци

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Асфалтиране на улици от капиталовата програма на Община Кнежа за 2018 година", уникален № 00672-2018-0008
11.07.2018

Пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП за събиране на оферти за за определяне стойността на разходите за извършване на строително – монтажни работи по проект: „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“
06.07.2018
26.06.2018 г. Пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП за събиране на оферти за за определяне стойността на разходите за извършване на строително – монтажни работи по проект: „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“

06.07.2018г.

Решение №369 от 06.07.2018 СМР - препис

Протокол СМР - препис

Оферта 5300-131-3 "Енерджи Съпорт" 2011 ЕООД

Оферта 5300-131-6 "Стройнорм" ЕООД

Оферта 5300-131-7 "Стройкомерс" Плевен ЕАД26.06.2018 г.

Запитване за офери...

Пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП за събиране на оферти за за определяне стойността на разходите за оборудване и обзавеждане по проект: „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“
06.07.2018
26.06.2018 г. Пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП за събиране на оферти за за определяне стойността на разходите за оборудване и обзавеждане по проект: „Обновяване на централен градски площад „Пенчо Янкулов“ в град Кнежа, община Кнежа“

06.07.2018г.

Решение №370 от 06.07.2018 - препис

Протокол оборудване и обзавеждае - препис

Оферта 5300-131-2 "Енерджи Съпорт" 2011 ЕООД

Оферта 5300-131-4 "Стройнорм" ЕООД

Оферта 5300-131-5 "Стройкомерс" Плевен ЕАД
26.06.2018 г.

Запитване за офери №5300-131 от 26.06.2018

Приложение 1 - Техническа...

Пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП за събиране на оферти за:Изпълнение на строително-ремонтни работи по проект: „Ремонт на съществуващи спортни площадки в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Отец Паисий”, гр. Кнежа”
27.06.2018
11.06.2018 г. Пазарно проучване по реда на чл. 44 от ЗОП за събиране на оферти за:Изпълнение на строително-ремонтни работи по проект: „Ремонт на съществуващи спортни площадки в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Отец Паисий”, гр. Кнежа”

27.06.2018г.

Решение №355 от 27.06.2018 и Протокол

Оферта 5300-124-1 "Спортико 1" ЕООД

Оферта 5300-124-2 "Нет Партнърс" ООД

Оферта 5300-124-3 "Стройпроект-1" ЕООД


11.06.2018 г.
Заитване за оферта с изходящ №5300-124 от 11.06.2018г.

Образци

„ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, с уникален № 00672-2018-0011
26.06.2018
26.06.2018 г. „ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЯЗОВИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА“ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, с уникален № 00672-2018-0011

26.06.2018 г.

Обявление №0400-152 от 26.06.2018

Решение №354 от 26.06.2018

Документация

Образци

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?