Защита на лични данни
 
 
Наредби
Наредба №31
16.06.2017
Наредба №31 за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Кнежа

Наредба №30
20.12.2016
Наредба №30 - за условията и редът за насърчаване на инвестициите с общинско значение за Община Кнежа и издаване на сертификат за инвестиция клас В.

Наредба №29
20.12.2016
Наредба №29 - за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Кнежа

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?