Защита на лични данни
 
 
Инструкции

Процедура за създаване на резервни копия и архиви на документи и бази данни
07.09.2018

Инструкция
24.03.2015
Инструкция за документационната и деловодната дейност на общинска администрация Кнежа в сила от 24.03.2015г. тук

Инструкция
16.01.2010
Инструкция за документационната и деловодната дейност на общинска администрация Кнежа - ОТМЕНЕНА /архив/

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?