Защита на лични данни
 
 
Функционален тип

Функционалентип

 

С Решение № 912от 16 декември 2011год. на Министерски съвет и Заповед № РД-02-14-2010 от 14август 2012 год. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството бе определен функционалния тип на населените места в общината, както следва:

*    Община Кнежа – 4-та категория функционален тип;

*    гр. Кнежа – 3-та категория функционален тип;

*    с. Бреница – 5 функционален тип;

*    с. Еница – 6 функционален тип;

*    с. Лазарово – 7  функционален тип

Промяната на функционалния тип е обнародвана в бр. 66 от 28.08.2012 год.на ДВ.

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?