Защита на лични данни
Избори за членове на Европейски парламент - 26 май 2019 г.

Хронограмата - натисни върху текста.


Указ на Президента на Република България, март 2019 г. - натисни върху текста.


Заповед №164 от 02.04.2019г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Кнежа и Приложение №1 - Обхват на избирателните секции

Заповед №178 от 08.04.2019г. за определяне на местата за обяваване на избирателни списъци

Важни дати и срокове при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. - Във връзка с предстоящите на 26.05.2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България, Общинска администрация – Кнежа уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата.

Покана до представителите на партиите и коалициите във връзка с предстоящите на 26 май 2019 г. избори за членове на Европейския парламент от Република България за провеждане консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на община Кнежа.

Заповед №215 относно използването на агитационни матераили.

Избори
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?