Защита на лични данни
 
 
Проектонаредби

Предложение за приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Кнежа
02.05.2017
Предварителна оценка на въздействието на проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община КнежаПредложение за приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини на територията на Община Кнежа

Предложение за приемане на наредба
03.11.2016
Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в Община Кнежа

Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?