Защита на лични данни
 
 
Информация по проекта
Информация от 2009г. тук

Информация от 2010г. тук
Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?