Бюджети и отчети на училища и детски градини за 2018г.

Заповеди

Дейност 311 "Детски градини" - Заповед 56/09.02.2018 г.

Дейност 322 "Общообразователни училища" - Заповед 57/09.02.2018 г.

Бюджети за 2018 г. по и учебно - възпитателни заведения (Детски градини) - Заповед 58/09.02.2018 г.

Бюджети за 2018 г. по учебни заведения (ОУ,СУ,НУ) - Заповед 65/13.02.2018 г.

Бюджет за 2018 г. функция "Образование" - професионални училища и професионални паралелки към СОУ - Заповед 64/13.02.2018 г. 

Дейност 322 "Общежития"

Дейност 326 "Образование" - професионални училища и професионални паралелки - дневна форма на обучение


Разпределение на средства за стипендии в СУ "Неофит Рилски" и ПГЗ "Стефан Цанов"

 

 

 

Отчети

Детска ясла №1


Отчет за месец Януари 2018г.Детски Градини

ДГ „Мечо Пух”
Детската градина има интернет страница където се публикува информацията - dg-mechopuh.com

ДГ „Лиляна Димитрова” Еница

Отчет за месец Януари 2018г.


ДГ „Детска Планета” Бреница

Отчет за месец Януари 2018г.


ДГ „Огнян Михайлов”

ДГ „Звездица” Начално училище - НУ„Кнежица”Основни училища

ОУ„Отец Паисий”

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.daskalo.com/oupaisii

ОУ„Васил Левски” Кнежа

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.ou-kneja.info

ОУ„Христо Ботев” Бреница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.ou-brenitsa.blogspot.bg

ОУ„Васил Левски” Еница

Учебното заведение има интернет страница където се публикува инфромацията - www.vlevski-enitsa.com
Средно общообразователно училище - СУ„Неофит Рилски”;

Учебното заведение има интернет страница където също се публикува инфромацията - www.soukneja.org
ПГЗ "Стефан Цанов"


Учебното заведение има интернет страница където също се публикува инфромацията - www.pgzemedelie.weebly.com

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа