Данъчни услуги

Други бланки
12.08.2015
Искане за издаване на документИскане за издаване на удостоверение за данъчна оценкаЗаявление за регистриране на домашни кучета

Данъчни услуги
24.03.2015
1. Наименование на услугата: Издаване на копие от подадена данъчна декларация Характеристика на услугата: Представяне на копие на декларираната от лицето информация Процедура: ·                     Подаване на искане ·                     Заплащане на такса ·                     Издаване на копие Правно основание:   Възможни...

Декларации по ЗМДТ
17.01.2014
Декларация по чл.19 ал.4 от Наредба №9 на Община Кнежа за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозванеДекларация по чл.71 т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозванеДекларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобилиДекларация по чл.54 ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Актуализиран образец на декларация
10.01.2012
Актуализиран образец на декларация за облагане с патентен данък по ЗМДТ

Декларация
11.07.2011
Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти (в сила от 1.07.2011 г.)

Нови възможности за грижа