Заповеди


Заповеди за разпределението на масивите земеделски земи за позлване за стопанската 2017-2018г. на територията на Община Кнежа
16.10.2017

Заповед №506 от 29.09.2017г.
29.09.2017

Заповед РД-227 от 04.08.2017г. на основание чл.37, ал.1 от ЗСПЗЗ
09.08.2017

Заповед №18 от 23.06.2017г.
27.06.2017
Заповед №18 от 23.06.2017г.: Изменениена подробен устройствен план - План за регулация

Заповед №344 от 23.06.2017г.
23.06.2017
Заповед №344 от 23.06.2017г. - процедура за продажба на имот - частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.

Нови възможности за грижа