Лица с установен конфликт на интереси


Съгласно чл. 33, ал. 4 от ЗПУКИ обявяваме имената на лица с установен конфликт на интереси:


Симеон Тодоров Шарабанскив качеството му на кмет на Община Кнежа към датата на направената проверка
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа