Обявления

Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
08.03.2018


Обявление: Процедура по продажба на недвижими имоти общинска собственост чрез публично оповестен конкурс
23.02.2018

Съобщение до собствениците на домашни любимци
12.02.2018

Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
09.01.2018

Заповед №1 от 02.01.2018г. за сключване на договори за отдаване под наем на имоти публична общинска собственост
02.01.2018

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа