Защита на лични данни
 
 
Обявления

Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост
21.05.2018


Обявление: Списък на поземлени имоти прутежаващи характеристика на гора по смисъла на чл.2 ал.1 т.1 от Закона за горите
02.05.2018


Обявление: Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - публична общинска собственост в местността "Нанов Геран"
20.04.2018


Портал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?