Защита на лични данни
Новини и Актуална Информация
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
02.07.2018
/assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001a.png
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 
 

Обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните

войски за приемане на военна служба на лица,

изпълнявали военна служба (кадрова военна служба)

 

   

 Със заповед  № ОХ-503/19.06.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване 11 (единадесет) вакантни длъжности за офицери, 9 (девет) за сержанти и 2 (две) за войници, във военни формирования (в. ф.) от състава на Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), както следва:

  1. в. ф. 24150 – Стара Загора ;
  2. в. ф. 26400 – Благоевград;
  3. в. ф. 22160 – Плевен;
  4. в. ф. 24490 – Асеновград;
  5. в. ф. 28880 – Белене;
  6. в.ф. 28330 – Смолян.

 

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на

изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ


          Срокът за подаване на документи е до 19.07..2018 г.

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда и  петък)

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Заповед №ОХ-503

Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?