Защита на лични данни
Новини и Актуална Информация
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН
03.10.2018
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ПЛЕВЕН
5800, Плевен, ул.”Сан Стефано” № 43А, тел.064 822 921, факс: 064 828 135,

 

ОБЯВЯВА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА в БА
Към 01.10.2018г.

 

 

Със заповед № ОХ–732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 110 (сто и десет)  матроски

(войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили

граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН  до 02.11.2018 г.


 

 

 

Със заповед  ОХ-697/22.08.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

 

1  За 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив – 28 длъжности.

 

Срокът за подаване на документи във ВО - Плевен е до 09.11.2018г.

 

Обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно

формирование 52090 – Долна Митрополия от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) съгласно зап. № ОХ – 775 от 20.09.2018 г.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН

до 08.10.2018 г.


 

 

 

Със заповед No ОХ-731/30.08.2018 г. на министъра на отбраната на

Република България са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на

военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Конкурсът ще се проведе в Централния артилерийски технически

изпитателен полигон Войскови район ВР № 2352, област Стара Загора, община

Стара Загора на 3 км. от с. Змейово за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН

до 23.11.2018 г.


 

 

 

Община Червен Бряг и Община Кнежа

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък)

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886Обяви

Избори
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?