Наредба №9
19.04.2016
Наредба №9 - за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Наредба №1
29.12.2015
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа тук!

Наредба №27
09.10.2015
Наредба №27 - за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на община Кнежа тук!

Нови възможности за грижа