Наредба №16
30.09.2016
Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кнежа

Наредба №9
19.04.2016
Наредба №9 - за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Наредба №1
29.12.2015
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа тук!

Нови възможности за грижа