Наредба №23
20.12.2016
Наредба №23 - за реда и условията за съставяне бюджетна прогноза на Община Кнежа

Наредба №16
30.09.2016
Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кнежа

Наредба №9 - отменена /архив/
19.04.2016
Наредба №9 - за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Наредба №1
29.12.2015
Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в Община Кнежа тук!

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа