Наредба №6 - отменена
15.03.2007
Наредба №6 за реда и условията при предоставяне на концесии на имоти публична общинска собственост

Наредба №2 - отменена /архив/
15.03.2007
Наредба №2 за регистрация и отглеждане на кучета на територията на община Кнежа

Наредба №10
15.03.2007
Наредба №10 за организация и управление на гробищните паркове и погребалните услуги на територията на община Кнежа

Наредба №12
15.03.2007
Наредба №12 за създаване, функциониране, преобразуване, контрол и закриване на общински предприятия по смисъла на чл. 52 от ЗОС

Наредба №14
15.03.2007
Наредба №14 за символиките на град Кнежа

Наредба №8 - отменена
15.03.2007
Наредба №8 за опазване на околната среда на територията на община Кнежа

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа