Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
15.03.2007
Наредба №10

Наредба №10 за организация и управление на гробищните паркове и погребалните услуги на територията на община Кнежа


15.03.2007
Наредба №12

Наредба №12 за създаване, функциониране, преобразуване, контрол и закриване на общински предприятия по смисъла на чл. 52 от ЗОС


15.03.2007
Наредба №14

Наредба №14 за символиките на град Кнежа


15.03.2007
Наредба №8 - отменена

Наредба №8 за опазване на околната среда на територията на община Кнежа


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не