Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
18.07.2016
Предложение за изменение на наредба

Предложение за допълнение на Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Кнежа


01.03.2016
Предложение за изменение на наредба

Проект за изменение на наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги тук!      


09.12.2015
Предложение за изменение на наредба

Проект за изменение на наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги тук!


04.12.2015
Предложение за изменение на наредба

Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в община Кнежа тук!


10.09.2015
Предложение за изменение на наредба

Проект за изменение на наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги тук!


28.08.2015
Проект на наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи

Проект на наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на община Кнежа тук!


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не