Предложение за приемане на наредба
03.11.2016
Предложение за приемане на Наредба за опазване на селскостопанското имущество в Община Кнежа

Предложение за изменение на наредба
18.07.2016
Предложение за допълнение на Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Кнежа

Предложение за изменение на наредба
01.03.2016
Проект за изменение на наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги тук!      

Предложение за изменение на наредба
09.12.2015
Проект за изменение на наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги тук!

Предложение за изменение на наредба
04.12.2015
Проект за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в община Кнежа тук!

Предложение за изменение на наредба
10.09.2015
Проект за изменение на наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги тук!

Нови възможности за грижа