Предложение за изменение на наредба
03.11.2016
Предложение за изменение и допълнение на Наредба №23

Предложение за приемане на наредба
03.11.2016
Предложение за приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Кнежа и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас B

Предложение за приемане на наредба
03.11.2016
Предложение за приемане на Наредба за опазване на селскостопанското имущество в Община Кнежа

Предложение за изменение на наредба
18.07.2016
Предложение за допълнение на Наредба №16 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Кнежа

Предложение за изменение на наредба
01.03.2016
Проект за изменение на наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги тук!      

Предложение за изменение на наредба
09.12.2015
Проект за изменение на наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени услуги тук!

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа