Протокол No.15 / 2012 г.
05.06.2012
Протокол No.15 / 2012 г.

Протокол No.14 / 2012 г.
04.05.2012
Протокол No.14 / 2012 г.

Протокол No.13 / 2012 г.
04.05.2012
Протокол No.13 / 2012 г.

Протокол No.12 / 2012 г.
02.04.2012
Протокол No.12 / 2012 г.

Протокол No.11 / 2012 г.
22.03.2012
Протокол No.11 / 2012 г.

Протокол No.10 / 2012 г.
20.03.2012
Протокол No.10 / 2012 г.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа