Обявление на конкурс за длъжността Юрисконсулт
25.03.2016
Конкурс за Юрисконсулт към дирекция "Специализирана Администрация" при Община Кнежа   Заявление за участие в конкурса   Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл   Настоящето обявление е публикувано във вестник "Посоки", бр.57 от 25.03.2016г.11.04.2016г.Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за длъжноста "Юрисконсулт" в дирекцият "Специализирана Администрация"

Обявление - заявление за замяна на частни имоти с имоти общинска собственост
19.02.2016
Заявление от Николай Георгиев Първановски тук!

Обява за обществеността :инвестиционно предложение на "Олива" АД
19.02.2016
Обява на Инвестиционно предложение на фирма "Олива" АД тук!Инвестиционно предложение - характеристика тук!Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС тук!   Инфромация за преценяване на необходимостта от ОВОС - Приложение №2

Обявление за обществеността
19.02.2016
Инвестиционно предложение: "Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Кнежа след извършени ремонти на канализационната система"

Обявление - изработени подробни устройствени планове
11.01.2016
Обявление - изработени подробни устройствени планове тук!

Обява за обществеността :инвестиционно предложение
08.01.2016
Инвестиционно предложение на ЕТ "ПРИС - Борислав Горанов" тук!

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа