Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
17.02.2014
Съобщение: Издадено разрешение за строеж

Съобщение: Издадено разрешение за строеж за обект "Навес за селскостопанска техника" в местността Мерата тук


03.02.2014
Съобщение: Издадено разрешение за строеж на "Проучване и добив на нефт и газ" АД

Съобщение: Издадено разрешение за строеж на "Проучване и добив на нефт и газ" АД


19.12.2013
Обява за общественоста

Инвестиционно предложение на Община Кнежа за Нов общински път - пътна връзка между ПЪТ II-13 Кнежа - Искър и ул. 'Калиакра' гр.Кнежа


19.11.2013
Обявление за замяна на имот

Обявление за замяна на имот във връзка с проект: "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в гр. Кнежа"


09.07.2013
Обява на фирма "Проучване и добив на нефт и газ" АД

Обява на фирма "Проучване и добив на нефт и газ" АД - инвестиционно предложение


20.06.2013
Заповед №266 - Търг за отдаване на общински имоти

Заповед №266 - Търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти в землището на село Бреница


 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не