Обява на военно окръжие Плевен
12.11.2015
Обява на военно окръжие Плевен - разкриване процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част –военно формирование –54800 - гр. София. тук!

Инвестиционно предложение от "Кооперация Зора - Кнежа"
29.10.2015
"Кооперация Зора - Кнежа" обявява за всички заинтересовани физически и юридически лица инвестиционно предложение за изграждане на "Силозно складово стопанство". За подробности тук!

Проекти за общи условия на "Кнежа Газ" ООД
28.10.2015
Проект - Общи условия за разпределение на природен газ, присъединяване и достъп до газоразпределителната мрежа на "Кнежа Газ" ООД тук!Проект - общи условия за снабдяване с природен газ на "Кнежа Газ" ООД тук!

Суми за внасяне в банковата сметка за чужди средства на ОД "Земеделие" Плевен от ползвателите на земеделски земи в община Кнежа, разпределени по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ (т.нар 'Бели петна)'
14.10.2015
За масиви в землището на гр. Кнежа - Заповед № 339/01.10.2015г. тук!За масиви в землището на с. Бреница - Заповед № 338/01.10.2015г. тук!За масиви в землището на с. Еница - Заповед № 286/01.10.2015г. тук!За масиви в землището на с. Лазарово - Заповед № 283/01.10.2015г. тук!

Информация по наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда
08.09.2015
08.09.2015г. Информация по наредба за условия и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда за обект “Реконструкция и обновяване на съществуващ лесопарк „Гергана”, реконструкция и разширяване на съществуващ зоопарк, нови къмпинг, спортен комплекс и фазанария” в ПИ №592001, в землището на гр. Кнежа, община Кнежа

Обявление - изработен проект за Подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 732056 по КВС на гр. Кнежа в местноста "Мерата"
31.08.2015
Подробности тук!

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа