Община Кнежа обявява конкурс за продажба на недвижими имоти
19.08.2015
Община Кнежа обявява конкурс с явно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост със номера 732043, 732044 и 732045. Търгът ще се проведе на 17.09.2015г.

Конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
27.07.2015
Конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост тук!

Община Кнежа обявява конкурс за продажба на недвижим имот
21.07.2015
Община Кнежа обявява конкурс с явно наддаване за продажба на недвижим имот с №731067. Конкурсът ще се проведе на 24.08.2015г. тук!

Община Кнежа обявява конкурс за продажба на недвижим имот
21.07.2015
Община Кнежа обявява конкурс със явно наддаване за продажба на недвижим имот №735034. Конкурсът ще се проведе на 24.08.2015г. тук!

Община Кнежа обявява конкурс за продажба на недвижим имот
21.07.2015
Община Кнежа обявява конкурс със явно наддаване за продажба на недвижим имот №054012. Конкурсът ще се проведе на 24.08.2015г. тук!

Съобщение съгласно чл. 62а , ал.1 от Закона за водите
07.07.2015
Съобщение съгласно чл. 62а , ал.1 от Закона за водите - процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения тук!

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа