Съобщение: Заповед за допълване на разрешение за стоеж
08.03.2014
Съобщение: Заповед №2 от 7.3.2014г. за допълване на разрешение за стоеж №12 от 12.04.2013г.

Съобщение: Издадено разрешение за строеж
28.02.2014
Разрешение за строеж №11 от 27.02.2014г. за обект "Склад за препарати за растителна защита и ограда"

Обявление за замяна на имот
19.02.2014
Обявление за замяна на имот с вх. №9400-140 от 17.02.2014г. тук

Съобщение: Издадено разрешение за строеж
17.02.2014
Съобщение: Издадено разрешение за строеж за обект "Навес за селскостопанска техника" в местността Мерата тук

Съобщение: Издадено разрешение за строеж на "Проучване и добив на нефт и газ" АД
03.02.2014
Съобщение: Издадено разрешение за строеж на "Проучване и добив на нефт и газ" АД

Обява за общественоста
19.12.2013
Инвестиционно предложение на Община Кнежа за Нов общински път - пътна връзка между ПЪТ II-13 Кнежа - Искър и ул. 'Калиакра' гр.Кнежа

Нови възможности за грижа