Във връзка със издадено разрешение за строеж за "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци
15.08.2014
Необходимо е провеждане на процедура по реда на глава II от Наредбата за ОС - подробности тук

Издадено разрешение за строеж за "Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови и неопасни отпадъци"
14.08.2014
СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.149 ал.6 от ЗУТ

Обява за Обществеността: Инвестиционно предложение
05.08.2014
Инвестиционно предложение от Величко Пенов Андреев и Община Кнежа

Обявление: Изменение на подробен устройствен план
01.08.2014
Обявление: Изменение на подробен устройствен план - подробности тук

Обява: Продава се имот на улица Родопи №7
10.06.2014
Обява: Продава се имот на улица Родопи №7, цена по споразумение. За контакти тел. 09132 92-07 или мобилен 0878 533 594

Обявление за замяна на имот-15.05.2014г.
15.05.2014
Обявление за замяна на имот по искане с вх. №94 00 - 347/16.04.2014г.

Нови възможности за грижа