Община Кнежа обявява конкурс за продажба на недвижими имоти
08.01.2016
Заповед №5 от 07.01.2015г. за обявяване на публичен търг с явно наддаване които ще се проведе на 10.02.2015г. от 10:00 в Община Кнежа. За повече подробности тук! Заповед №6 от 07.01.2015г. за обявяване на публичен търг с явно наддаване които ще се проведе на 10.02.2015г. от 10:30 в Община Кнежа. За повече подробности тук!

Обявление - подбор на социални работници, предоставящи услугата „Приемна грижа 2015“ в община Кнежа.
08.01.2016
04.12.2015г.      BG05M9ОP001-2.003„ПРИЕМИ МЕ 2015”   На 01.12.2015 г. между Министерство на труда и социалната политика и Агенция за социално подпомагане /АСП/ е сключен договор номер BG05M9OP001-2.002-0132-C01 – „Приеми ме 2015“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Община Кнежа е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта. Процедура BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“ – ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година допълва и надгражда проект „И аз имам семейство“, операция BG051РО001-5.2.11 – „Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 година, чиито срок на изпълнение е до 31.12.2015 г. Община Кнежа, в...

Съобщение във връзка с Наредба №1
01.12.2015
Съобщение във връзка с прилагането на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество в община Кнежа

Информация за обявяване на необходимостта от ОВОС
13.11.2015
Информация за обявяване на необходимостта от ОВОС във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на рибарник в землището на община Кнежа тук!

Обява на военно окръжие Плевен
12.11.2015
Обява на военно окръжие Плевен - разкриване процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в Националната гвардейска част –военно формирование –54800 - гр. София. тук!

Инвестиционно предложение от "Кооперация Зора - Кнежа"
29.10.2015
"Кооперация Зора - Кнежа" обявява за всички заинтересовани физически и юридически лица инвестиционно предложение за изграждане на "Силозно складово стопанство". За подробности тук!

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа