Република България
Община Кнежа
Официален интернет сайт
 
14.06.2013
Обявление

Искане с вх.№ 94 00-457 / 17.05.2013г. за замяна на медицинска апаратура с имот общинска собственост тук


13.05.2013
Молба вх. №9400-171/20.02.2013г.

Молба с вх. №9400-171/20.02.2013г. за извършване на замяна на частна с общинска земя.


13.05.2013
Искане вх. №5300-253/12.03.2013г.

Искане вх. №5300-253/12.03.2013г. за извършване на замяна на частна с общинска земя.


25.04.2013
Обява

Обявление за изработен окончателен ППУ за обект "Газопровод Набуко"тук


28.02.2013
Приложение 2 към чл.6, ал.1 от Наредба за ОВОС

Приложение 2 към чл.6, ал.1 от Наредба за ОВОС тук


11.04.2012
Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен

 
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?
Да
По-скоро да
По-скоро не
Не