проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр. Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница - Община Кнежа”,
29.02.2012
Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, гр.Кнежа и ОУ „Христо Ботев”, с. Бреница - Община Кнежа”

Съобщение към избирателите с трайни увреждания
29.02.2012
Съобщение към избирателите с трайни увреждания

Решение за прекратяване на процедура по чл. 6, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
27.02.2012
Решение № ПН 7-П/2012г.

Писмо за сесия на 28.02.2012
20.02.2012
Писмо за сесия на 28.02.2012

График на заседанията на Общински Съвет през втората половина на Февруари 2012г.
20.02.2012
График на заседанията на Общински Съвет през втората половина на Февруари 2012г.

Информационна среща по проект "И аз имам семейство"
07.02.2012
Информационна среща по проект "И аз имам семейство"Презентация

Нови възможности за грижа