Писмо за сесия на 31.05.2012
19.05.2012
Писмо за сесия на 31.05.2012г.

График на заседанията на Общински Съвет през Май 2012г.
19.05.2012
График на заседанията на Общински Съвет през Май 2012г.

„Да изчистим България за един ден”
18.05.2012
И Кнежа се включи в инициативата „Да изчистим България за един ден”.В мероприятието се включиха над 150 жители на общината, в т.ч. служители на общинска администрация Кнежа заедно с Кмета Симеон Шарабански, общински съветници и Председателя на общинския съвет Кнежа, а също така и граждани – доброволци. Представители от МБАЛ Кнежа почистиха района около болницата. Предучилищните групи от ОДЗ „Дафина Чергарска” също се включиха в инициативата. Почистен бе и ромския квартал в града. Почистени са и местностите в южната част на града- така наречения „Къмпинг” и района около „Трите кладенчета”,  почистен е и терен, залесен с акациеви фиданки, намиращ се...

Обява на сдружение МИГ-Кнежа
17.05.2012
             Програма за развитие на селските райони.“Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони” “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на Община Кнежа”Договор № РД 50 – 208/03.06.2009 г.                          “МИГ – Кнежа” – Заедно за по-добро бъдеще! ОБЯВА Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза „Местна инициативна група - Кнежа”(МИГ – Кнежа) обявява процедура за подбор за следните длъжности на трудов договор:I.Изпълнителен директор II.Експерт по прилагане на Стратегията за местно развитиеIII.Счетоводител Кратко представяне на организациятаСдружение «МИГ – Кнежа»...

Официално стартира процедурата по набирането на кандидат приемни семейства по проект "И аз имам семейство"
09.05.2012
ПоканаДокументи за информация и кандидатстване за приемно семейство

ОИЦ - Плевен организира "Час по Европа" в Червен бряг
09.05.2012
"Час по Европа" печели нови привърженици

Нови възможности за грижа