Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“; № в РОП: 00672-2017-0003
29.03.2017


Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от Закона за обществените поръчки с предмет “Извършване на оценка на съответствието на работен проект и осъществяване на строителен надзор при изпълнението на инженеринг за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов“, гр.Кнежа“
16.03.2017

Публично състезание с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община Кнежа по обособени позиции”- уникален № 00672-2017-0001
28.02.2017

Публично състезание с предмет:„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми на Община Кнежа по обособени позиции”- уникален № 00672-2016-0012
02.12.2016
ОбявлениеРешение №968 от 02.12.2016г.Проект на договорДокументацияОбразци

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:„Асфалтиране на ул. „Панайот Хитов”, гр. Кнежа в отсечката от ул. „Райко Даскалов” до ул. „Георги Мамарчев””
29.11.2016

Нови възможности за грижа