Защита на лични данни
 
 
Новини и Актуална Информация


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН
14.11.2018
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ПЛЕВЕН
5800, Плевен, ул.”Сан Стефано” № 43А, тел.064 822 921, факс: 064 828 135,
 
ОБЯВЯВА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА в БА
Към 08.11.2018г.

 

 

Със заповед № ОХ-871/25.10.2018 г. е

разкрита  процедура  по  обявяване  на  вакантна офицерска  длъжност  във военно формирование  42130-Боровец  за  приемане  на  военна  служба  на  лице, завършило  гражданско  висше  училище  в  страната  или  чужбина.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН е до 04.01.2019г.


 

Със заповед  ОХ-866/23.10.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна офицерска длъжност в Централно Военно Окръжие за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище, в страната или чужбина.

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ  ВЪВ ВО - ПЛЕВЕН е до 26.11.2018Г.

 

Със заповед  ОХ-865/23.10.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 9 /девет/ вакантни офицерски длъжности в Централно Военно Окръжие които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба),

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН е до 05.12.2018 г.

 

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ И ОБЩИНА КНЕЖА

 

Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая №703 на община Ч. Бряг и в стая №112 на община Кнежа .

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки: 064822921 – ВО ПлевенОбявиСВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
10.10.2018
 
 
/assets/Voenni/2017/27.06/Obiavi_Shumen_Asenowgr_Vidin_Troqn_001a.png
 
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
 
 

    

     Със заповед  ОХ-787/25.09.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 50 длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военно формирование  22980-София  от състава на Съвместното командване на силите.

Конкурсът ще се проведе за времето от 03.12.2018г. до 05.12.2018г.,

 

Срокът за подаване на документи е до 16.11.2018 г.

 

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък).

 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921


Обявa


СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН
03.10.2018
ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ПЛЕВЕН
5800, Плевен, ул.”Сан Стефано” № 43А, тел.064 822 921, факс: 064 828 135,

 

ОБЯВЯВА
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА в БА
Към 01.10.2018г.

 

 

Със заповед № ОХ–732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 110 (сто и десет)  матроски

(войнишки) длъжности във формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили

граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН  до 02.11.2018 г.


 

 

 

Със заповед  ОХ-697/22.08.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

 

1  За 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив – 28 длъжности.

 

Срокът за подаване на документи във ВО - Плевен е до 09.11.2018г.

 

Обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно

формирование 52090 – Долна Митрополия от състава на Военновъздушните сили, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) съгласно зап. № ОХ – 775 от 20.09.2018 г.

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН

до 08.10.2018 г.


 

 

 

Със заповед No ОХ-731/30.08.2018 г. на министъра на отбраната на

Република България са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на

военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

Конкурсът ще се проведе в Централния артилерийски технически

изпитателен полигон Войскови район ВР № 2352, област Стара Загора, община

Стара Загора на 3 км. от с. Змейово за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН

до 23.11.2018 г.


 

 

 

Община Червен Бряг и Община Кнежа

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (вторник и четвъртък) и в стая 112 на община Кнежа (понеделник, сряда, и петък)

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:

https://www.mod.bg/bg/documents.html

На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:

http://chervenbryag.bg

За справки:

GSM 0886851886ОбявиПортал за отворени данни на Република България
Удостоверение
Европа за гражданите
Нови възможности за грижа
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?