Тримесечни отчети 2017

Трето тримесечие
02.11.2017

Второ тримесечие 2017г.
26.07.2017

Първо тримесечие 2017г.
28.04.2017
Отчет за първо тримесечие 2017г.

Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа