Административен регистър
http://ar2.government.bg/ras/index.html
Портал за отворени данни на Република България
Нови възможности за грижа