Защита на лични данни
Административен регистър
http://ar2.government.bg/ras/index.html
Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?