Защита на лични данни
Профил на купувача
Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ, във връзка с обява изх. № 0400-33/09.02.2018 г.
07.06.2018

Поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ГРАД КНЕЖА СЛЕД ЗАВЪРШЕНИ РЕМОНТИ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА”, В Т.Ч. РЕМОНТ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТРОТОАРИ, във връзка с обява изх. № 0400-33/09.02.2018 г.

07.06.2018г.

Договор №290 от 07.06.2018г.

29.05.2018 г.

Решение №285 от 29.05.2018 г. 

Протокол №2 съставен на 17.05.2018 г. 

Протокол №3 съставен на 29.05.2018 г. 

22.02.2018 г.

Протокол №1 от 22.02.2018 г.

12.02.2018 г.

Обява №0400-33 от 09.02.2018г.

Проект на договор

Техническа спецификация

Образци

Портал за отворени данни на Република България
 
 
Удостоверение
Европа за гражданите
Бихте ли плащали данъци и административни услуги през интернет?